Aktuality

Dánská vláda představila kvóty ve vyšším vzdělávání

Datum: 5.4.2017 12:46          Publikoval: Sabina Feldmanová

Od akademického roku 2017/2018 je pro každou instituci vyššího vzdělávání vládou oficiálně stanovený počet mezinárodních studentů na anglicky vyučovaných oborech v Dánsku.

Dánsko je jednou z nejpopulárnějších zemí v Evropě, alespoň co se studijních možností týče, a to zejména díky nízkým nákladům na studium (občané EU mají možnost studovat na dánských univerzitách zadarmo), kvalitní výuce v angličtině a využívání inovativních výukových metod.

Velmi dobrá životní úroveň a zároveň široká nabídka studijních oborů vyučovaných na dánských univerzitách láká do této severské země spousty mladých studentů. Problémem je, že většina studentů se vydá do Dánska pouze studovat, a následně se vrací do své domoviny, tudíž investice dánské vlády do vzdělání zahraničních studentů se míjí svým zamýšleným účinkem. Provedená studie zjistila, že většina zahraničních studentů Dánsko opustí do dvou let od ukončení studia nebo, když zůstanou, tak zejména kvůli navazujícímu magisterskému studiu. Pouze 1/5 absolventů zůstává a pracuje v Dánsku dva roky po promoci.

Na základě těchto zjištěních přistoupilo dánské Ministerstvo vysokého školství a vědy k nařízení snížit nabídku programů vyučovaných v angličtině o 25% na všech institucích typu business academy. Podobná analýza o „přínosech zahraničních studentů Dánsku“ se nyní bude provádět také u inženýrských oborů jak na bakalářských, tak na magisterských stupních. Ministerstvo bude také zkoumat to, jak přizpůsobit obsah anglicky vyučovaných oborů potřebám dánského pracovního trhu.

Bohužel se tato „novinka“ týká i uchazečů, kteří si podali přihlášku v roce 2017, a tak můžeme očekávat mírný nárůst neúspěšných žadatelů. Panika však není na místě.

Co to ve výsledku znamená?
V praxi to znamená zejména to, že přijímací proces nebude již tak lehký jako v minulých letech, ale naopak očekáváme vyšší konkurenci, a tím zvýšenou potřebu věnovat více úsilí do kvality dokumentů potřebných k přijímacímu řízení. Vše se děje z toho důvodu, že dánská vláda stanovila kvóty, které jasně určují počet mezinárodních studentů studující obory v anglickém jazyce, a instituce tak mohou přijmout např. namísto 75 studentů do dvou tříd pouze 35 studentů do jedné třídy. Na dánských univerzitách totiž studenti nedělají klasické přijímací zkoušky, jak jsme zvyklí z ČR, ale přijímací řízení probíhá na základě nejen zaslaných dokumentů jako např. strukturovaného životopisu, motivačních a doporučujících dopisů, ale i dosažených úspěchů a studijního průměru. Čím lepší tyto dokumenty a úspěchy budete mít, tím větší šanci pro přijetí můžete očekávat.