Jak se přihlásit

University Colleges + Business Academies

Dánské vysoké školy přijímají studenty dvakrát ročně. Termíny pro podání přihlášek jsou 1. února až 15. března (nástup v září téhož kalendářního roku) a v průběhu října a listopadu (nástup ke studiu v únoru následujícího kalendářního roku).

K přihlášce se přikládají zejména tyto dokumenty:

  • mezinárodní certifikát z angličtiny (min. CAE či IELTS 6.5) nebo test, který si můžete udělat přes naši agenturu bez dalšího poplatku (Oxford Online Placement Test);
  • přeložená vysvědčení ze střední školy
  • maturitní vysvědčení s ověřeným překladem (dokládáte samozřejmě až po maturitě)
  • Transcript of Records a/nebo Vysvědčení o absolutoriu (pouze pro Top-up obory)
  • potvrzení o počtu absolvovaných hodin matematiky a angličtiny na střední škole, případně dalších předmětů dle oboru, na který se hlásíte (ačkoliv matematika se na drtivé většině oborů nestuduje)
  • motivační dopis
  • volitelně se přikládá doporučující dopis, případně další dokumenty (např. portfolio pro umělecké obory)

Součástí přijímacího řízení na umělecké obory je praktické zadání (projekt), který je třeba vypracovat ve stanoveném časovém úseku.

Většina vysokých škol dělá se studenty ještě i pohovory (nejčastěji přes Skype či telefon). Ověřují tak motivaci, schopnost komunikace v angličtině, celkovou osobnostní vyzrálost a schopnost úspěšně zvládnout studium v zahraničí.

Research Universities

Přijímací řízení na klasické výzkumné univerzity v Dánsku (tříleté studium bakaláře a navazující dvouleté magisterské studium) se liší program od programu. Pro bakalářské studium je obecně důležitý prospěch během studia střední školy a také počet absolvovaných hodin jednotlivých předmětů. U přihlášek na magisterské studium je nejdůležitější návaznost oborů, sylaby absolvovaných předmětů na bakaláři, známky v průběhu celého bakalářského studia a motivace. Ve všech případech je nutné prokázat znalost anglického jazyka mezinárodním certifikátem. Kontaktuj nás pro více informací.