Vysoké školy

Dánský vzdělávací systém

Dánský vzdělávací systém rozlišuje výzkumné univerzity, a tzv. University Colleges a Business Academies. Studium na všech typech vysokých škol v Dánsku je pro studenty z EU zdarma.

Výzkumné univerzity

V Dánsku se nachází 8 klasických výzkumných univerzit, tedy takových, jaké známe například z České republiky nebo Velké Británie. Studovat na nich můžeš jak tříleté bakalářské, tak dvouleté magisterské programy. Jedná se o špičkové vzdělávací instituce, které si své studenty pečlivě vybírají. Mnoho z nich patří do top 200 nejlepších univerzit na světě (The Times Higher Education World University Rankings 2020).

University Colleges a Business Academies

Studium na takzvaných University Colleges nebo Business akademiích je orientováno výrazně více prakticky a připravuje absolventy pro vstup na pracovní trh ihned po ukončení studia. Takových institucí je v Dánsku 14. Bakalářské studium je na těchto vysokých školách strukturované do dvou stupňů: dvouletý Academic Professional (AP) degree a navazující 1,5letý Top-up Bachelor degree, po jehož absolvování získáváš bakalářský titul. Některé obory mohou být rovnou 3,5leté, tj. nemají mezistupeň AP.

Do Top-up Bachelor programu lze nastoupit nejen po absolvování dánského AP degree, ale také po absolutoriu vyšší odborné školy nebo prvních dvou letech bakalářského studia v příbuzném oboru v ČR (resp. po získání min 120 ECTS). Součástí studia jsou až dvě odborné semestrální stáže, které můžeš absolvovat i v zahraničí, stejně jako zahraniční studijní stáže a Erasmus pobyty.

Studium na University Colleges a Business akademiích ti poskytuje jak kvalitní teoretickou přípravu, tak možnost poznatky okamžitě aplikovat v praxi. Výuka probíhá v malých třídách o maximálně 30 lidech a velký důraz je kladen na rozvoj soft skills – zejména na práci v týmu, schopnost kreativně myslet, obhájit vlastní názor, efektivně komunikovat a přesvědčivě prezentovat. Zkoušky probíhají formou praktických úkolů (projektů), úplně tedy odpadá memorování teorie.

Partnerské VŠ

S těmito vysokými školami v Dánsku dlouhodobě spolupracujeme. Po kliknutí na název školy se zobrazí nabídka oborů.

University of Southern Denmark
University College Absalon

Naši práci ale zdaleka neomezujeme pouze na tyto školy. Rozumíme přihlašovacím procesům na dánské vysoké školy a univerzity obecně, takže se na nás neboj obrátit i v případě, že míříš jinam. Naši klienti studují například na Aarhus University, Business Academy Aarhus a dalších univerzitách.